Nhất Nguyên Đại Sư

Cái tên Phạm Quang Tiến ra đời vào năm 2020, sau sự ra đời của những cái tên Nhật Quang Trường Hải và Hải Khang.

Truy cập: https://phamquangtien.chuyendich.vip

Quang Tiến họ Phạm được sinh ra từ trong tâm thức của Nguyễn Tiến Trình, và được gọi là Ngã Thị Cường Nhị Đại 我是强二代 (Thế hệ thứ hai mạnh mẽ)

Sự ra đời của tên gọi Quang Tiến Phạm tạo ra sự chuyển dịch về mặt vận số của Nguyễn Tiến Trình. Về mặt hình thức, trên giấy tờ và trong giao tiếp với gia đình, bè bạn thì mọi người vẫn biết tới tôi là một hình ảnh con người trước đây. Nhưng thực tế công tác và sự nghiệp, tôi đã thực sống với con người của Phạm Quang Tiến.

Phạm Quang Tiến là một nhà cách mạng sáng tạo và đổi mới, một nhà văn hoá theo trường phái cổ kim giao hoà, đông tây hội hợp, lấy hiện thực là đối tượng, bám sát hiện thực, đổi mới hiện thực.

Các nhân vật trong các tác phẩm của tác giả Quang Tiến là thực tế sống động, vừa có màu sắc văn học, vừa sống một cuộc đời thực.